ESS-Med

Informujemy

Z dniem 1.01.2024r. za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia oddział Rzeszówświadczeniobiorcy zapisani do NZOZ ESS-Med Ewa Szypuła-Stąpor zostali w trybie art 10a ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej automatycznie zostali przeniesieni do nowego świadczeniodawcy którym jest NZOZ ESS-Med Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

W związku z powyższym informujemy że świadczeniobiorcy, którzy potwierdzili w deklaracji wybór dotychczasowego świadczeniodawcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Informujemy jednocześnie, że zapisani do dnia 31.12.2023 r. pacjenci w Przychodni ESS-Med Ewa Szypuła-Stąpor 36-100 Kolbuszowa Dolna ul. Tyszkiewiczów 5, którzy wyrażą zgodę na kontynuowanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ESS-Med Spółka z o. o. 36-100 Kolbuszowa Dolna ul. Tyszkiewiczów 5, nie muszą ponownie wypełniać deklaracji wyboru lekarza POZ. 

Szanowni klienci

Witamy na stronie NZOZ ESS-MED Sp. z o.o. w Kolbuszowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

Poprzez zakres świadczonych usług umożliwiamy osobom nie tylko z terenu powiatu kolbuszowskiego korzystanie z porad medycznych i diagnostyki w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy także odpłatne usługi medyczne w zakresie stomatologii, poradni specjalistycznych oraz badań diagnostycznych. Dbamy o wysoki standard usług i dobre warunki lokalowe.

Priorytetem naszego Zakładu jest ciągły wzrost jakości świadczeń medycznych, poszerzanie ich zakresu, a co za tym idzie – zwiększanie zadowolenia pacjentów.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o naszych usługach, lub nie znalazłeś tego, co Cie interesuje skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o naszych usługach, lub nie znalazłeś tego, co Cie interesuje skontaktuj się z nami

Scroll to Top